Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Over het Meldpunt

Het Meldpunt Medicijnen: Samen werken aan beter medicijngebruik.

Het Meldpunt Medicijnen is een website waar medicijngebruikers hun positieve en negatieve ervaringen met medicijnen (anoniem) kunnen delen en ervaringen van anderen kunnen inzien. Het doel: samen werken aan een beter, veilig en verantwoord medicijngebruik. Het Meldpunt Medicijnen bestaat sinds 2004.

Hoe werkt het?

Het Meldpunt Medicijnen verzamelt ervaringen met medicijnen. Dit kunnen bijwerkingen zijn, problemen met de verpakking, vergoeding of verkrijgbaarheid, of ervaringen met de voorlichting over het medicijn in bijvoorbeeld de bijsluiter. Het meldpunt is gekoppeld aan een database van (bijna) alle medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. Die database wordt elke maand geactualiseerd.

Via het Meldpunt Medicijnen kunnen medicijngebruikers ook makkelijk opzoeken wat de ervaringen van anderen zijn. We werken samen met het Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum. Voor meer informatie over de medicijnen verwijzen we naar de publiekssite www.apotheek.nl van de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. Het Meldpunt Medicijnen is een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en is onafhankelijk en opgericht vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang.

Wat is het doel?

Het Meldpunt Medicijnen heeft ruim 30.000 ervaringen verzameld. Deze signalen vormen samen een belangrijke bron van informatie. Het belangrijkste doel is medicijngebruikers inzicht geven in hun medicijngebruik. Bijwerkingen worden sneller herkend en medicijngebruikers geven elkaar tips. Meer inzicht helpt bij de keuze voor een bepaald geneesmiddel.

Zijn er problemen met de verpakking dan kaarten we dat aan bij de fabrikant. Naast ervaringen vragen we om enkele andere gegevens zoals de leeftijd en het geslacht van de melder. Zo kunnen we goede analyses maken van de signalen en eventuele problemen beter aanpakken. Op verzoek maken we ook analyses voor bijvoorbeeld patiëntenorganisaties en fabrikanten zodat zij meer inzicht krijgen in de problemen die medicijngebruikers hebben met bepaalde middelen. Hoe meer meldingen, hoe meer het Meldpunt Medicijnen kan doen om te zorgen voor een goed, veilig en verantwoord medicijngebruik!

Contact

Wij kunnen helaas geen individuele vragen over medicijnen beantwoorden. Heeft u vragen over uw medicijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Op de website www.apotheek.nl vindt u ook veel informatie over medicijnen. Heeft u vragen over de informatie op deze website, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail meldpuntmedicijnen@ivm.nl. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen op uw bericht te reageren.

Meer informatie

Ga naar apotheek.nl voor meer informatie over medicijnen en aandoeningen

Aanmelden patiëntenpanel